Προσλήψεις 5 κοινωνικών φροντιστών στο Δ. Λέσβου...

Ανακοινώνεται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά πέντε (5) άτομα για την κάλυψη αναγκών το...

Προσλήψεις 2 κοινωνικών φροντιστών στο Δ. Παύλου-Μέλα...

Η ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Παύλου Μελά ¨ΙΡΙΣ¨ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασ...

Προσλήψεις κοινωνικών φροντιστών στη Λέσβο...

Aνακοινώνεται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά 5 άτομα για την κάλυψη αναγκών της «ΖΑΧΑΡ...

Θέση Κοινωνικού Φροντιστή στο Δ. Βριλησσίων...

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός ατόμ...

Πρόσληψη 2 ατόμων στη Θέρμη

Το Ν.Π.∆.∆. «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ»ανακοινώνει ...