Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ

Ετικέτα: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΙ ΦΡΟΝΤΙΣΤΕΣ

Προσλήψεις 5 κοινωνικών φροντιστών στο Δ. Λέσβου

Ανακοινώνεται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά πέντε (5) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Νομικού Προσώπου «ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ» ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ «ΑΓΙΑ...

Προσλήψεις 2 κοινωνικών φροντιστών στο Δ. Παύλου-Μέλα

Η ∆ηµοτική Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Παύλου Μελά ¨ΙΡΙΣ¨ ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόµων για την υλοποίηση...

Προσλήψεις κοινωνικών φροντιστών στη Λέσβο

Aνακοινώνεται η σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά 5 άτομα για την κάλυψη αναγκών της «ΖΑΧΑΡΕΙΟΣ» ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΜΟΝΑΔΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ», που εδρεύει στην...

Θέση Κοινωνικού Φροντιστή στο Δ. Βριλησσίων

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ενός ατόμου για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»...

Πρόσληψη 2 ατόμων στη Θέρμη

Το Ν.Π.∆.∆. «ΚΕΝΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ»ανακοινώνει ότι θα ̟προβεί στην ̟πρόσληψη έκτακτου ̟προσω̟πικού, 2 κοινωνικών φροντιστών µε σχέση εργασίας ιδιωτικού...