Δ. Μοσχάτου-Ταύρου: Αλλαγή θεματολογίας στο νέο κύκλο του Κοινωνι...

Λόγω έκτακτου κωλύματος της εισηγήτριας του νέου κύκλου του Κοινωνικού Πανεπιστημίου του Δήμου Μοσχά...

Μοσχάτο: Νέος κύκλος σεμιναρίων στο Κοινωνικό Πανεπιστήμιο...

Νέος κύκλος δωρεάν σεμιναρίων ξεκινά στο Κοινωνικό Πανεπιστήμιο του δήμου Μοσχάτου- Ταύρου με τίτλο ...