ΠΕΠ Αττικής: Χρηματοδότηση δημοτικών κοινωνικών παντοπωλείων, φαρ...

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική»  2014-2020 έδω...

Δωρεάν γάλα σε παιδιά άπορων οικογενειών στα Κοινωνικά Παντοπωλεί...

Η Δ/νση Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Κρήτης σε συνέχεια των πρωτοβουλιών που έχει αναπτύξει γ...