Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

Ετικέτα: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΚΡΩΠΙΑΣ

Πρόσληψη 4 ατόμων στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Κρωπίας

Η Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Κρωπίας ΚΕ∆Κ έχει ως αντικείµενο τη λειτουργία των Προγραµµάτων Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης και ∆ηµιουργικής Απασχόλησης Παίδων του ∆ήµου Κρωπίας...