Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Ετικέτα: ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ

Έγκριση πρόσληψης 45 ατόμων στην Κοινωφελή Επιχείρηση Δ. Αγρινίου

Την υποβολή αιτήµατος στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Πελοποννήσου, ∆υτικής Ελλάδας και Ιονίου για την έγκριση σαράντα πέντε (45) συνολικά θέσεων για τη λειτουργία των αντίστοιχων...

Απόφαση πρόσληψης 45 ατόμων στο Αγρίνιο

To διοικητικό συμβούλιο της  ΚΕΔΑ αποφάσισε την υποβολή αιτήματος στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής  Ελλάδας  και  Ιονίου  για  την  έγκριση  σαράντα  πέντε  (45)  συνολικά  θέσεων  για  τη  λειτουργία  των  αντίστοιχων  τμημάτων ...