Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Ετικέτα: ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

Ποιες οι νέες τροποποιήσεις στο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Με την ΠΟΛ.1112/2017 κοινοποιούνται οι διατάξεις των άρθρων 69, 71 και 83 του ν.4472/2017, τροποποιήσεις του Κ.Φ.Ε., παρέχονται οδηγίες για την ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή...