Τα σημεία του εθνικού δικτύου στην Δυτική Αττική που παραμένουν κ...

Κλειστοί παραμένουν οι βασικοί οδικοί άξονες στην περιοχή της Δυτικής Αττικής, στους οποίους είχε δι...