ΓΓΕΕ: Κλείνουν προσωρινά υπηρεσίες λόγω της δημοπρασίας των τηλεο...

Την αναστολή λειτουργίας εργασιών της Κεντρικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Ενημέρωσης και Επι...