Συνάντηση Δραγασάκη – Ομοσποσπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών Οργ...

Συνάντηση με το προεδρείο της Ομοσπονδίας Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδος (Ο.Τ.Ο.Ε.) είχε σήμε...