Κινητές επικοινωνίες: Aνάκαμψη, αύξηση επενδύσεων και χαμηλότερες...

Στην ανάκαμψη του κλάδου των κινητών επικοινωνιών για το 2017, τις αυξημένες επενδύσεις σε υποδομές ...

Κινητές Επικοινωνίες -Μελέτη: Κίνδυνος απώλειας 627 εκατ. λόγω γρ...

Στα 627,1 εκατ. ευρώ θα ανέλθουν τα έσοδα του Δημοσίου που θα χαθούν την επόμενη τετραετία σε περίπτ...

ΟΠΑ: Eπιπλέον 2 δις στα δημόσια έσοδα από τις κινητές επικοινωνίε...

«Σημαντικά τα οφέλη των Ψηφιακών Επικοινωνιών, υπολείπονται όμως από τις δυνατότητες που μπορούν πρα...