Κινητές αστυνομικές μονάδες στη Δυτική Μακεδονία...

Την επέκταση του θεσμού της Κινητής Αστυνομικής Μονάδας (ΚΑΜ) στη δυτική Μακεδονία, εγκαινίασε σήμερ...

Επεκτείνεται σε 22 περιοχές της χώρας ο θεσμός των ΚΑΜ...

Ο επιτυχημένος θεσμός των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων (Κ.Α.Μ.) επεκτείνεται σε άλλες 22 περιοχές της...