Θέση Κινηματογραφιστή στο Δ. Λαρισαίων...

Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός ατόμου για τη...

Πρόσληψη κινηματογραφιστή στο δήμο Λαρισαίων...

Στην προκήρυξη πρόσληψης ενός ατόμου με ειδικότητα ΔΕ Κινηματογραφιστή με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού...