Δ. Νίκαιας-Ρέντη: «Αλλάζω Στάση Μπαίνω Σε Δράση» και η πόλη ομορφ...

Mε σύνθημα «ΑΛΛΑΖΩ ΣΤΑΣΗ ΜΠΑΙΝΩ ΣΕ ΔΡΑΣΗ» το Δημοτικό Κίνημα Εθελοντισμού Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη σε σ...

Το Δημοτικό Κίνημα Εθελοντισμού Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη  «φόρεσε τα...

Το Δημοτικό Κίνημα Εθελοντισμού Νίκαιας- Αγ.Ι. Ρέντη και οι μαθητές του 13ου Δημοτικού Σχολείου Νίκα...