ΥΠΕΝ: Ανακοίνωσε σύστημα ανακύκλωσης των φυσιγγιών κυνηγετικού όπ...

Ξεκίνησε την Κυριακή 20 Αυγούστου 2017 η φετινή κυνηγετική περίοδος στη χώρα μας, για την οποία το Υ...

Ξεκίνησε η νέα κυνηγετική περίοδος

Άρχισε χθες η νέα κυνηγετική περίοδος και ανάλογα με το είδος των θηραμάτων θα διαρκέσει έως τις 10 ...

ΥΠΕΝ: Ξεκινά στις 20 Αυγούστου η κυνηγετική περίοδος...

Εκδόθηκαν σε ΦΕΚ οι δυο υπουργικές αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκ...