Τι κινδύνους κρύβουν τα κλιματιστικά του αυτοκινήτου...

Τα κλιματιστικά των αυτοκινήτων μπορεί να μετατραπούν σε φωλιές επικίνδυνων για την υγεία βακτηρίων....

Τι κινδύνους κρύβει η χρήση πολλών αντιβιοτικών...

Η μακρόχροχη χρήση αντιβιοτικών σε νεαρή και μέση ηλικία συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης πολ...