Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΚΕΘΙ

Ετικέτα: ΚΕΘΙ

ΚΕΘΙ

Προσλήψεις 2 ατόμων στο ΚΕΘΙ

Το "Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας" (ΚΕΘΙ) ανακοινώνει την πρόσληψη ενός Ψυχολόγου και ενός Κοινωνικού Λειτουργού με σύμβαση εργασίας έως 30.11.2018. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

ΚΕΘΙ: Διοργανώνει δωρεάν επιμορφωτικά σεμινάρια

Tο Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) του Υπουργείου Εσωτερικών, στο πλαίσιο της ανάπτυξης δράσεων με στόχο την πρόληψη και καταπολέμηση του σεξισμού και...

Προσλήψεις διερμηνέων στο ΚΕΘΙ

To Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (Κ.Ε.Θ.Ι.) που εδρεύει στην Αθήνα του Νομού Αττικής προσκαλεί τους ενδιαφερομένους/-ες να υποβάλουν αίτηση για κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης...

Προσλήψεις 3 ατόμων στο ΚΕΘΙ

Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων με σύμβαση ΙΔΟΧ για την κάλυψη παροδικών αναγκών. Ειδικότητες: ΔΕ Διοικητικού ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών ΠΕ...

Προσλήψεις 5 ατόμων στο ΚΕΘΙ

Tο Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία: «Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας» (Κ.Ε.Θ.Ι.) προσκαλεί τους/τις ενδιαφερομένους/-ες να υποβάλουν αίτηση για κατάρτιση σύμβασης μίσθωσης έργου με το...

Πρόσληψη Νομικού στο ΚΕΘΙ

Το ΚΕΘΙ ανακοινώνει την πρόσληψη ενός Νομικού για την κάλυψη παροδικών αναγκών. Δείτε την προκήρυξη εδώ.  

Προσλήψεις 3 ατόμων στο Συμβουλευτικό Κέντρο Κοζάνης

Το ΚΕΘΙ ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων για τις ανάγκες του Συμβουλευτικού Κέντρου Κοζάνης. ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Προσλήψεις 9 ατόμων στα ΚΕΘΙ

Aνακοινώθηκαν προσλήψεις 9 ατόμων στα ΚΕΘΙ Ιωαννίνων, Πάτρας, Σύρου, Μυτιλήνης και Λαμίας για 12 μήνες με δυνατότητα παράτασης. Ιωάννινα (ΠΕ ή ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών) Πάτρα (ΠΕ Ψυχολόγων) Μυτιλήνη...

Θέση 3 ατόμων στο ΚΕΘΙ

Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) ανακοινώνει την πρόσληψη ενός ατόμου (ΠΕ Νομικού) με σύμβαση ΙΔΟΧ για 12 μήνες στην Κομοτηνή. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Επιπλέον ανακοινώνει την...

Θέσεις 3 ατόμων στο ΚΕΘΙ

Το Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας (ΚΕΘΙ) ανακοινώνει την πρόσληψη 3 ατόμων για 12 μήνες και συγκεκριμένα δύο ΠΕ Νομικών και ενός ΠΕ ή...