Νέο διευρυμένο ωράριο για τα τρία ΚΕΠ Περιστερίου...

Ο Αντιδήμαρχος Πόλης Βασίλης Μπέτσης ενημερώνει ότι τα τρία Κ.Ε.Π. Περιστερίου θα εξυπηρετούν το κοι...