Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΚΕΠ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

Ετικέτα: ΚΕΠ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

ΚΕΠ ΚΑΡΥΣΤΟΥ

Πρόσληψη στο ΚΕΠ Καρύστου

O δήμος Καρύστου πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (2) μηνών, για την αναπλήρωση υπαλλήλου του ΚΕΠ που βρίσκεται...