Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

Ετικέτα: ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

ΚΕΝΤΡΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ

13 προσλήψεις στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης

Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης, Ν.Π.Ι.Δ που εποπτεύεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων έχοντας υπόψη την με αρ. 3915/192/15.04.2016 Απόφαση...