Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΟΡΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑΣ ΚΑΙ ΡΑΥΜΟΝΔΟΥ ΝΤΑΝΚΑΝ

Ετικέτα: ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΟΡΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑΣ ΚΑΙ ΡΑΥΜΟΝΔΟΥ ΝΤΑΝΚΑΝ

ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΧΟΡΟΥ ΙΣΙΔΩΡΑΣ ΚΑΙ ΡΑΥΜΟΝΔΟΥ ΝΤΑΝΚΑΝ

Θέση Δασκάλου Χορού στο Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και Ραϋµόνδου Ντάνκαν

Το Κέντρο Μελέτης Χορού Ισιδώρας και Ραϋµόνδου Ντάνκαν ανακοινώνει ότι θα προσλάβει ένα (1) επιπλέον άτοµο ωροµίσθιο καλλιτεχνικό – διδακτικό προσωπικό για τη λειτουργία της...