Δ. Άργους-Ορεστικού: Στο Κέντρο Κοινότητας τα προγράμματα ΚΕΑ και...

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Άργους Ορεστικού σας ενημερώνει πως στις παρεχόμενες υπηρεσίες του έχει ε...