Προσλήψεις 15 ατόμων στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Π. Κεντ. Μακε...

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση ...

Πρόσληψη 39 ατόμων στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεν...

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας  ανακοινώνει την κατάρτιση καταλόγων ...