Προσλήψεις 10 Ιατρών στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Π. Αττικής...

Aνακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά 10 Ιατρών...

Μετατάξεις υπαλλήλων στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Α...

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής (Ν.Π.Δ.Δ.), ανακοινώνει οτι προτίθεται να καλύψει ...

Πρόσληψη 58 ατόμων στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Π. Αττικής...

Εγκρίνεται η πρόσληψη πενήντα οκτώ (58) ατόμων επικουρικού προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δι...