Προσλήψεις 14 ατόμων στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Π. Αν. Μακεδο...

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης ανακοινώνει την πρόσληψη, με ...