Πέντε συμβάσεις έργου στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (όλη η προκήρυ...

Σε πέντε συμβάσεις έργου προχωράει το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, για την υλοποίηση του έργου Δημιουργ...