Δ. Θεσσαλονίκης: Προσωρινή διακοπή λειτουργίας του Κέντρου Διαλογ...

Η λειτουργία του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ) Σίνδου έχει διακοπεί προσωρινά, λόγω σ...