Προσλήψεις τριών ατόμων στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικ...

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) προτίθεται να προσλάβει με Σύμβαση Μί...

Προσλήψεις μηχανικών στο κέντρο ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (αναλ...

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) προτίθεται να προσλάβει με Σύμβαση Μί...