Το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο επικρίνει τον Σπηλιωτόπουλο για...

Ως  «μη ενδεδειγμένη» χαρακτηρίζει και πάλι το Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο Ελλάδος και η Ισραηλιτ...