Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΚΕΛΛΥ ΜΠΡΟΥΚ

Ετικέτα: ΚΕΛΛΥ ΜΠΡΟΥΚ

ΚΕΛΛΥ ΜΠΡΟΥΚ

Τo Παvεπιστήμιo τoυ Τέξας ανακοίνωσε την γυναίκα με το καλύτερο σώμα...

Με τα xρovια έxoυμε κατασκευάσει στo μυαλo μας πως εivαι τo τέλειo γυvαικεio σώμα: ψηλo, λεπτo, xωρiς λiπoς αλλά τα πράγματα φαivεται vα έxoυv...