Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ ΒΟΛΟΥ

Ετικέτα: ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ ΒΟΛΟΥ

ΚΕΚΠΑ-ΔΙΕΚ ΒΟΛΟΥ

Προσλήψεις εκπαιδευτικού προσωπικού στο ΚΕΚΠΑ-∆ΙΕΚ Βόλου

Η Κοινωφελής επιχείρηση Η Κοινωφελής επιχείρηση ΚΕΚΠΑ-∆ΙΕΚ του ∆ήµου Βόλου, ζητά για την αντιµετώπιση εποχιακών και πρόσκαιρων αναγκών, να απασχολήσει προσωπικό µε σύµβαση εργασίας ορισµένου...