Αποσπάσεις εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας στον Αρμενικό Κυανό Σταυρ...

Επισυνάπτονται οι Αποφάσεις Απόσπασης εκπαιδευτικών Β/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2017-2018 στ...

Προσλήψεις στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας με συμβάσεις μίσθωσης έργ...

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, ΝΠΙΔ του υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, είναι υπεύθυ...