Καλαμαριά: Απάντηση στην καταγγελία της ΡΕΚΚ για αδικαιολόγητη μ...

Απάντηση στην καταγγελία της ΡΕΚΚ για  αδικαιολόγητη μη ανανέωση σύμβασης της ψυχολόγου Ειρήνης Γρηγ...

Καλαμαριά: Καταγγελία της ΡΕΚΚ για αδικαιολόγητη μη ανανέωση σύμβ...

Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμαριάς,  στις 30 Νοεμβρίου 2015 , η Ριζοσπαστική Ενωτική...