Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΚΕΑΕΔΗΑ

Ετικέτα: ΚΕΑΕΔΗΑ

ΚΕΑΕΔΗΑ

Πρόσληψη 12 ατόμων στην ΚΕΑΕΔΗΑ-ΟΤΑ

Η Κατασκευαστική Εµπορική Ανώνυµη Εταιρεία Δήµου Ηρακλείου Αττικής - Ανώνυµη Εταιρεία Ο.Τ.Α ανακοινώνει τη σύναψη σύµβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) µε ωριαία αποζηµίωση...