Θέση καθηγητή Πανεπιστημίου στην ΑΔΙΠ...

Η ΑΔΙΠ προκηρύσσει μια θέση, η οποία θα καλυφθεί από εν ενεργεία καθηγητή Πανεπιστημίου πρώτης βαθμί...

Απολύθηκε καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – Έπαιρνε ...

Τιμοκατάλογο με το χρηματικό ποσό που θα έπρεπε να περιέχει το φακελάκι, το οποίο θα έδιναν οι φοιτη...