Καθηγητής Μουσικής στο Δ. Θέρμης

Aνακοινώνεται η κάλυψη μίας θέσης κατηγορίας ΤΕ Καθηγητών Μουσικής με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαί...

Πρόσληψη 26 ατόμων στο Δήμο Καλλιθέας...

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με ωριαία αποζημίωση, 18 Καθηγη...