Έκτος σε Γαλάζιες Σημαίες στην ηπειρωτική Ελλάδα ο Δ. Βόλβης ...

Ο δήμος Βόλβης αναδεικνύεται για όγδοη χρονιά ως μια από τις περιοχές με τις πιο καθαρές και οργανωμ...

Εξαιρετικής ποιότητας τα νερά κολύμβησης του Δ. Καλαμάτας...

Κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου, η ΔΕΥΑ Καλαμάτας πραγματοποιεί, κάθε δεκαπενθήμερο, ελέγ...

Εξαιρετικής ποιότητας τα νερά κολύμβησης στο Δ. Καλαμάτας...

Κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου, η ΔΕΥΑ Καλαμάτας πραγματοποιεί, κάθε δεκαπενθήμερο, ελέγ...

Έρευνα: Κατάλληλα και ακατάλληλα νερά κολύμβησης σε Στ. Ελλάδα κα...

Το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ), συνεχίζει τη μεγάλη έρευνα που πραγματοποιεί εδώ κ...

Δ. Καλαμάτας: Καθαρές οι θάλασσες και ασφαλές το πόσιμο νερό...

Στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών σχετικά με τις διαδικασίες και τα μέτρα που λαμβάνει η ΔΕΥΑ Κ...

Δ. Καλαμάτας: Πεντακάθαρα τα νερά κολύμβησης...

Κατά τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου, η ΔΕΥΑΚ πραγματοποιεί κάθε δεκαπενθήμερο, ελέγχους στη θ...

Αττική: Αυτές είναι οι κατάλληλες παραλίες για κολύμβηση...

Τις κατάλληλες και ακατάλληλες παραλίες της Αττικής για κολύμπι ανακοινώνει μετά από έρευνα της σε 1...

Οι 15 παραλίες τις Αττικής με Γαλάζια Σημαία...

Τη λίστα με τις παραλίες που πήραν γαλάζια σημαία ανακοίνωσε η Ελληνική Εταιρία Προστασίας της Φύσης...