Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ

Ετικέτα: ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ

Αυτά είναι τα κριτήρια για την επιλογή των συμβάσεων στο Δημόσιο...

Στο πλαίσιο της αρμοδιότητας της Αρχής για την έκδοση κατευθυντήριων οδηγιών προς τους αρμόδιους δημόσιους φορείς και τις αναθέτουσες αρχές, σχετικά με ζητήματα δημοσίων...

Απλοποιείται το θεσμικό πλαίσιο στις διαδικασίες ανάθεσης όλων των δημοσίων συμβάσεων...

Εκδόθηκε από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων η  Κατευθυντήρια Οδηγία, η οποία αφορά σε ενηµέρωση σχετικά µε το ν.4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης...