Δ.Μεσολογγίου: Καταβολή προνοιακών επιδομάτων στους δικαιούχους...

Από το γραφείο του Αντιδημάρχου, του δήμου Μεσολογγίου, Σπυρ. Καρβέλη, έγινε γνωστό ότι η πληρωμή τω...

Δ. Μεγαρέων: Καταβολή προνοιακών επιδομάτων...

Ο Δήμος Μεγαρέων μέσω της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Απασχόλησης, Πολιτισμού & ...

Δήμος Ηρακλείου: Αλλαγές στην καταβολή των προνοιακών επιδομάτων...

Αλλάζουν τα δεδομένα στην καταβολή των προνοιακών επιδομάτων, που μέχρι τώρα ήταν στην αρμοδιότητα τ...