Δ. Ζωγράφου: Έως και σε 100 δόσεις η ρύθμιση χρεών...

Σύμφωνα με το άρθρο 52 του Νόμου 4483/2017 ( ΦΕΚ 107/Α/31-7-2017 ) δίνεται η δυνατότητα στους οφειλέ...

Πως θα καταβληθούν οι δόσεις εισοδήματος για τα νομικά πρόσωπα...

Με αφορμή την έναρξη υποβολής της δήλωσης Ν (Νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων) παραθέτουμε σχε...