Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

Ετικέτα: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΥΠΕΣ: Οδηγίες σχετικά με την αποστολή στοιχείων έργων Σ.Α.Ε.Π / Σ.Α.Μ.Π...

Απαραίτητη είναι η αποστολή κατάστασης πληρωμών έργων Σ.Α.Ε.Π / Σ.Α.Μ.Π. σε μηνιαία βάση (το αργότερο μέχρι την 8η εργάσιμη ημέρα του επομένου μήνα από...