Κατάργηση φορέα ίσον απόλυση

Ξεκάθαρη είναι η Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησης της Περιφέρειας Αττικής Μαρία Παπασπύρ...

Συμπαραστάτης Αττικής: Στη Δικαιοσύνη, για κατάργηση κενών θέσεων...

Κατά της διαθεσιμότητας των υπαλληλων των ΟΤΑ τάσσεται  η Συμπαραστάτης του Πολίτη και της Επιχείρησ...