Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Ετικέτα: ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Μεταφορά και κατανομή αρμοδιοτήτων ΕΚΚΑ (ΦΕΚ)

Την μεταφορά και κατανομή αρμοδιοτήτων του άρθρου 69Γ του ν. 4270/2014, σε οργανικές μονάδες της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού του Ε.Κ.Κ.Α., για τη ρύθμιση...