Καταναλώτρια αποζημιώθηκε με 1.100 ευρώ από τουριστικό γραφείο...

Καταναλώτρια απευθύνθηκε στην Ανεξάρτητη Αρχή “Συνήγορος του Καταναλωτή”, καταγγέλλοντας ότι, φθάνον...