Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΚΑΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

Ετικέτα: ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΚΑΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

ΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΚΑΙ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΕΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ

ΠΑΚΟΕ: Κατάλληλες και ακατάλληλες παραλίες για κολύμβηση από Μαρκόπουλο Ωρωπού μέχρι...

Από το Μαρκόπουλο Ωρωπού μέχρι το Φάρο Αυλίδας πραγματοποίησε μικροβιολογικές αναλύσεις σε θαλασσινό νερό σε 22 σημεία και σε νερό ανθρώπινης κατανάλωσης σε 3...