Πτώση 0,8% στο κατά κεφαλήν ΑΕΠ το 2014

Μείωση της τάξης του 0,8% εμφάνισε το 2014 το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στην Ελλάδα, καθώς διαμορφώθηκε σε 16...

ΕΛΣΤΑΤ: Μειώθηκε το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στη χώρα...

Κατά 0,8% μειώθηκε το κατά κεφαλήν ΑΕΠ στη χώρα το 2014 και διαμορφώθηκε σε 16.336 ευρώ από 16.475 ε...

ΕΛΣΤΑΤ: Οι πλουσιότερες και οι φτωχότερες περιφέρειες της Ελλάδας...

Τα υψηλότερα κατά κεφαλήν ΑΕΠ το έτος 2010, σε επίπεδο περιφέρειας, καταγράφησαν στην Αττική (25.934...