Ακόμη και ένα τσιγάρο τη μέρα προκαλεί εγκεφαλικό και καρδιοπάθει...

Δεν υπάρχει ασφαλές επίπεδο καπνίσματος, καθώς ακόμη κι ένα τσιγάρο τη μέρα αυξάνει κατά περίπου 50%...