Προσλήψεις 12 ατόμων σε καλλιτεχνικές δομές του δήμου Χαλκίδας...

Στην προκήρυξη πρόσληψης 12 ατόμων για τις καλλιτεχνικές δομές του ΔΟΑΠΠΕΧ με σύμβαση μίσθωσης έργου...