Παρουσίαση βιβλίου για την πολυνομία και την κακονομία από τη δια...

Η διαΝΕΟσις και τα Public σας προσκαλούν στην παρουσίαση του τελευταίου βιβλίου των εκδόσεων της δια...

Δήμος Κηφισιάς: Ομιλία με θέμα «Πολυνομία, ανομία κακονομία»...

Την Παρασκευή 17 Φεβρουαρίου, στις 19:30, στην Αίθουσα Πολιτιστικού «Δήμαρχος Βασ. Γκατσόπουλος», στ...