Δ. Κηφισιάς: Ψήφισμα διαμαρτυρίας στη δημιουργία Μονάδας Παραγωγή...

Ψήφισμα Διαμαρτυρίας και Αντίθεσης στη δημιουργία Μονάδας Παραγωγής Ενέργειας από καύση βιομάζας στη...

Ωρωπός: αντιδράσεις για την εγκατάσταση μονάδα καύσης βιομάζας...

Το θέμα για τη συζήτηση -ενημέρωση και γνωμοδότηση για την εγκατάσταση του παραπάνω εργοστασίου καύσ...