Ετικέτες Δημοσιεύσεις με ετικέτες: ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

Ετικέτα: ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ

Προσλήψεις συνεργατών στο ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Το ΙΤΥΕ "ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ" εξέδωσε πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μισθώσεως έργου για: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Θέσεις συνεργατών πληροφορικής στο ΙΤΥΕ «Διόφαντος»

Το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το ακόλουθο αντικείμενο έργου:  σχεδίαση και διαχείριση σχεσιακής βάσης δεδομένων (κωδικός αναφοράς...

Θέσεις εργασίας στο ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη: Έως μια σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για συνεργάτη επιστήμονα διδάκτορα μηχανικό Γ/Υ και πληροφορικής. Έως μια...

Πρόσληψη ενός ατόμου στο ΙΤΥΕ Διόφαντος

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη έως μια σύμβασης μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου για συνεργάτη μηχανικό Η/Υ και πληροφορικής εξέδωσε το ΙΤΥΕ...