Προσλήψεις 3 ατόμων στο ΙΤΥΕ Διόφαντος...

Το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» προτίθεται να συνάψει έως: – μία (1) σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορ...

Προσλήψεις 7 ατόμων στο ΙΤΥΕ Διόφαντος...

Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου: «Exploiting Ubiquitous Computing, Mobile Computing and the Interne...

Ανοιχτές θέσεις εργασίας στο ΙΤΥΕ Διόφαντος...

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (Ι.Τ.Υ.Ε.) ιδρύθηκε με την ονομασία Ινστιτούτο Τε...

Προσλήψεις 9 ατόμων στο ΙΤΥΕ «Διόφαντος»...

Tο ΙΤΥΕ «Διόφαντος» προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το ακόλουθ...

Προσλήψεις συνεργατών στο ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»...

Το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» εξέδωσε πρόσκληση ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων για σύναψη συμβάσεων μισθώ...

Θέσεις συνεργατών πληροφορικής στο ΙΤΥΕ «Διόφαντος»...

Το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» προτίθεται να αναθέσει με συμβάσεις μισθώσεως έργου ιδιωτικού δικαίου το ακόλουθ...

Θέσεις εργασίας στο ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης προς σύναψη: Έως μια σύμβαση μίσθωσης έργου ι...

Πρόσληψη ενός ατόμου στο ΙΤΥΕ Διόφαντος...

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων προς σύναψη έως μια σύμβασης μισθώσεως έργου...